ConAcc Partners

Opodatkowanie w Prostej Spółce Akcyjnej w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych oraz inne polskie orzecznictwo
Część 1

teamwork, cooperation, brainstorming-3213924.jpg

Analizując Kodeks spółek Handlowych w temacie Prostej Spółki Akcyjnej w odniesieniu do potrzeby jej tworzenia, zastosowania rozwiązań w niej użytych oraz zgodnie ze zmieniającymi się przepisami jak o oczekiwaniami klientów można by śmiało stwierdzić, że to dobra propozycja we współczesnym świecie do prowadzenia działalności w zmieniającym się środowisku.

Kodeks Spółek Handlowych w Polsce, obowiązujący do września 2021 roku, wprowadził nową
formę przedsiębiorstwa, którą jest Prosta Spółka Akcyjna (PSA). PSA stanowi ciekawą alternatywę dla innych typów spółek, takich jak Spółka z o.o. czy tradycyjna Spółka Akcyjna, ze względu na swoją prostotę i elastyczność. Poniżej przedstawimy analizę Prostej Spółki Akcyjnej w odniesieniu do potrzeby jej tworzenia, zastosowanych rozwiązań oraz innych potrzeb płynących z jej powstania.

  1. Potrzeba tworzenia PSA: PSA jest szczególnie atrakcyjna dla przedsiębiorców, którzy chcą pozyskać kapitał na rozwój swojej działalności, ale jednocześnie zachować pewną elastyczność w zarządzaniu firmą. Dla wielu osób fizycznych zakładających działalność gospodarczą lub małych i średnich przedsiębiorstw, PSA może być bardziej dostępna niż tradycyjna spółka akcyjna.

  2. Zastosowane rozwiązania w PSA: PSA charakteryzuje się stosunkowo prostymi przepisami i ograniczoną ilością wymogów formalnych. Kapitał zakładowy PSA może być stosunkowo niski, co ułatwia rozpoczęcie działalności. W przypadku PSA nie jest konieczne wniesienie wkładu niepieniężnego, co może być istotne dla przedsiębiorców, którzy nie dysponują majątkiem innych niż finansowy.

  3. Elastyczność zarządzania: PSA pozwala na elastyczne kształtowanie organów zarządzających i nadzorczych, dzięki czemu przedsiębiorcy mogą dostosować strukturę spółki do swoich potrzeb. Możliwość utworzenia jednoosobowej PSA umożliwia nawet pełną kontrolę nad firmą jednemu właścicielowi.

  4. Podział zysków: PSA pozwala na dowolny podział zysków między akcjonariuszy, co jest ważne dla przedsiębiorców, którzy chcą zachować pewien stopień kontroli nad rozdziałem dochodów.

  5. Dostępność na giełdzie: PSA może być notowana na giełdzie, co umożliwia pozyskiwanie kapitału od inwestorów zewnętrznych. Jest to szczególnie przydatne, gdy firma rośnie i potrzebuje dodatkowego finansowania.

  6. Ochrona majątku osobistego: PSA, podobnie jak inne spółki akcyjne, zapewnia ochronę majątku osobistego akcjonariuszy. To znaczy, że w przypadku problemów finansowych firmy, akcjonariusze odpowiadają tylko do wysokości wkładu akcyjnego.

  7. Zróżnicowane rodzaje akcji: PSA umożliwia emisję różnych klas akcji, co pozwala na wprowadzenie zróżnicowanych praw do głosowania i dywidend. To może być przydatne w przypadku, gdy właściciele chcą zachować pewien stopień kontroli nad spółką.

  8. Łatwość przekształceń: PSA może być przekształcana w inne formy prawne, co daje przedsiębiorcom elastyczność w dostosowywaniu struktury firmy do zmieniających się potrzeb.

  9. Inwestycje zagraniczne: PSA może być również atrakcyjna dla inwestorów zagranicznych, którzy chcą prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, ponieważ jest to spółka akcyjna, co może budzić większe zaufanie inwestorów spoza kraju

Podsumowując, Prosta Spółka Akcyjna stanowi interesującą opcję dla przedsiębiorców, którzy poszukują elastycznego i relatywnie prostego rozwiązania do prowadzenia działalności gospodarczej. Jej zalety obejmują niski kapitał zakładowy, elastyczność w zarządzaniu, ochronę majątku osobistego oraz możliwość pozyskiwania kapitału zewnętrznego. Jednak przed wyborem tej formy spółki, przedsiębiorcy powinni dokładnie rozważyć swoje potrzeby i cele biznesowe, a także skonsultować się z profesjonalnym doradcą prawnym czy finansowym, ze względu na zmiany w przepisach, które mogły pojawić się po mojej dacie wiedzy w wrześniu 2021 roku.

Porównanie Prostej Spółki Akcyjnej (PSA) ze Spółką z Ograniczoną Odpowiedzialnością (sp. z o.o.) oraz z Tradycyjną Spółką Akcyjną (SA) można przeprowadzić pod wieloma względami, biorąc pod uwagę różnice w ich strukturze, zasadach funkcjonowania i wymogach prawnych:

Kapitał zakładowy:

PSA: Może mieć stosunkowo niski kapitał zakładowy, co ułatwia rozpoczęcie działalności. Sp. z o.o.: Wymaga wyższego kapitału zakładowego niż PSA, ale jest on niższy niż w przypadku SA. SA: Wymaga znacznie wyższego kapitału zakładowego niż PSA i sp. z o.o

Liczba wspólników:

PSA: Może mieć jednego akcjonariusza, co umożliwia utworzenie jednoosobowej spółki. Sp. z o.o.: Wymaga co najmniej jednego wspólnika, ale może być to także jedna osoba. SA: Wymaga co najmniej jednego akcjonariusza.

Struktura zarządzania:

PSA: Elastyczność w tworzeniu organów zarządzających i nadzorczych, co pozwala dostosować strukturę do potrzeb. Sp. z o.o.: Ma bardziej standardową strukturę z zarządem i radą nadzorczą. SA: Posiada bardziej rozbudowaną strukturę z zarządem, radą nadzorczą i walnym zgromadzeniem.

Podział zysków:

PSA: Pozwala na dowolny podział zysków między akcjonariuszy. Sp. z o.o.: Dywidendy są zazwyczaj wypłacane w stosunku do udziałów w kapitale. SA: Dywidendy zależą od liczby i rodzaju akcji, co daje większą elastyczność w podziale

Odpowiedzialność wspólników: 

PSA: Ograniczenie odpowiedzialności akcjonariuszy do wysokości wkładu akcyjnego. sp. z o.o.: Ograniczenie odpowiedzialności wspólników do wysokości wkładów. SA: Ograniczenie odpowiedzialności akcjonariuszy do wysokości wkładów.

Notowanie na giełdzie: 

PSA: Może być notowana na giełdzie, co ułatwia pozyskiwanie kapitału zewnętrznego. sp. z o.o.: Zazwyczaj nie jest notowana na giełdzie. SA: Jest często notowana na giełdzie, co ułatwia inwestycje zewnętrzne.

Przejrzystość i sprawozdawczość: 

PSA: Podlega bardziej restrykcyjnym wymaganiom co do publikacji sprawozdań finansowych niż sp. z o.o., ale mniej niż SA. sp. z o.o.: Ma mniejsze wymagania co do publikacji informacji niż PSA i SA. SA: Podlega najbardziej rygorystycznym wymaganiom co do publikacji informacji finansowych.

Przekształcenia: 

PSA: Może być stosunkowo łatwo przekształcona w inną formę prawna, co daje elastyczność w dalszym rozwoju. sp. z o.o.: Przekształcenie może być bardziej skomplikowane niż w przypadku PSA. SA: Przekształcenie SA jest procesem bardziej skomplikowanym ze względu na rozbudowaną strukturę.

Koszty rejestracji i utrzymania: 

PSA: Zazwyczaj generuje niższe koszty rejestracyjne i utrzymania niż SA, co jest korzystne zwłaszcza dla początkujących przedsiębiorców. sp. z o.o.: Koszty rejestracji są umiarkowane, ale mogą być wyższe niż w przypadku PSA. Sp. z o.o. również ma obowiązek opłacania rocznej składki do Krajowego Rejestru Sądowego. SA: Rejestracja i utrzymanie SA są zazwyczaj kosztowne, obejmują również konieczność opłacania składki na Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Zarządzanie własnością i sukcesją: 

PSA: Elastyczność w przekazywaniu udziałów akcjonariuszy może ułatwić zarządzanie własnością i sukcesję w firmie. sp. z o.o.: Może być bardziej złożone w zarządzaniu sukcesją, zwłaszcza w przypadku wielu wspólników. SA: Posiada rozbudowaną strukturę, co może ułatwić sukcesję, ale może być trudniejsza w zarządzaniu dla mniejszych przedsiębiorstw

Reputacja i zaufanie inwestorów: 

PSA: Może być postrzegana jako mniej stabilna w porównaniu do SA, co może wpłynąć na zaufanie inwestorów na giełdzie. Sp. z o.o.: Często uważana za bardziej stabilną od PSA, ale mniej atrakcyjną dla inwestorów na giełdzie. SA: Cieszy się dużym zaufaniem inwestorów, zwłaszcza na giełdzie, dzięki bardziej rygorystycznym przepisom regulującym jej funkcjonowanie.

Podatek dochodowy: 

PSA: Opodatkowanie zysków PSA jest uregulowane na ogólnych zasadach podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), co oznacza płacenie podatku od zysków spółki na poziomie spółki. Sp. z o.o.: Również opodatkowana na ogólnych zasadach CIT. SA: SA może być korzystna podatkowo w pewnych sytuacjach, szczególnie jeśli jest notowana na giełdzie i spełnia określone warunki.

Podsumowując, każdy rodzaj spółki ma swoje własne cechy i zalety, które mogą być odpowiednie w zależności od celów biznesowych i potrzeb przedsiębiorcy. PSA wyróżnia się prostotą i elastycznością, co jest atrakcyjne dla małych firm i jednoosobowych przedsiębiorców. Sp. z o.o. oferuje większą stabilność i pewność, a SA jest bardziej odpowiednia dla dużych przedsiębiorstw, które potrzebują kapitału zewnętrznego i mają bardziej rozbudowane struktury zarządzania. Wybór odpowiedniej formy spółki zależy od indywidualnych potrzeb i strategii biznesowej.

 

 

autor: Tomasz StępieńKoniec części pierwszej

Czytaj powiązane wpisy:

income tax, calculator, accounting-4097292.jpg

TAX COMPLIANCE
Część 2

Współpraca między firmami a doradcami podatkowymi może znacząco przyczynić się do lepszego zarządzania podatkami i osiągnięcia długoterminowych celów finansowych.

więcej ➞
income tax, calculator, accounting-4097292.jpg

TAX COMPLIANCE
Część 1

Compliance podatkowe odnosi się do terminu używanego w kontekście przestrzegania przepisów podatkowych przez osoby fizyczne, firmy i inne podmioty podlegające opodatkowaniu.

więcej ➞
investment, concept, business-5241253.jpg

Opodatkowanie Fundacji Rodzinnych
Część 2

Opodatkowanie organizacji non-profit, w tym Fundacji Rodzinnych, jest zazwyczaj uregulowane przepisami podatkowymi dostępnymi dla wszystkich organizacji non-profit. Jednak, jeśli istnieje potrzeba wprowadzenia bardziej niestandardowych lub innowacyjnych form opodatkowania, można rozważyć pewne kreatywne podejścia.

więcej ➞

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.