ConAcc Partners

USŁUGI KSIĘGOWE

Outsourcing księgowości oferujemy spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkom akcyjnym oraz komandytowym
i komandytowo-akcyjnym. W puli naszych możliwości znajdziesz wszystko,
co sprawia, że przedsiębiorstwo funkcjonuje w sposób uporządkowany
i bezpieczny.

Zadbamy o rachunki Twojej firmy
jak o swoje własne.

Zakres usług

• Prowadzenie ksiąg rachunkowych. Prowadzimy księgi rachunkowe zarówno na programach własnych, jak naszych klientów.


• Prowadzenie ewidencji podatkowych. Klient prowadzi księgi rachunkowe we własnym zakresie, powierzając nam ewidencje podatkowe. 


• Sprawozdawczość podatkowa/GUS/NBP. Sporządzamy wszelkiego rodzaju deklaracje, sprawozdania, informacje, zestawienia wynikające z przepisów podatkowych, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Narodowego Banku  Polskiego.


• Prowadzenie rozliczeń podatkowych dla spółek. Klient prowadzi księgi rachunkowe oraz ewidencje podatkowe we własnym zakresie, powierzając nam naliczanie zobowiązań podatkowych. 


• Wdrożenie Krajowego Systemu e-FakturFinance Money Debt Credit Balance Concept