ConAcc Partners

Opodatkowanie Fundacji Rodzinnych
Część 2

investment, concept, business-5241253.jpg

 

 

Opodatkowanie Fundacji Rodzinnych

i co dalej…

 

 

Warto zaznaczyć, że przepisy podatkowe mogą się różnić w zależności od kraju, stanu lub regionu, dlatego organizacje non-profit powinny dokładnie zapoznać się z obowiązującymi przepisami w swoim obszarze działania i konsultować się z ekspertami podatkowymi w celu właściwego rozliczenia się z podatków oraz korzystania z dostępnych ulg i zwolnień.

 

 

Oto 10 znanych organizacji non-profit, z czego 5 działa na skalę międzynarodową, a 5 w Polsce:

Organizacje międzynarodowe:

 

 • UNICEF (Dzieci Narodów Zjednoczonych): UNICEF działa na rzecz dzieci na całym świecie, zapewniając pomoc humanitarną, edukację, ochronę zdrowia i walkę z ubóstwem.
 • Czerwony Krzyż i Czerwony Półksiężyc: Organizacje te zapewniają pomoc humanitarną, opiekę zdrowotną i wsparcie ofiarom konfliktów i katastrof na całym świecie.
 • World Wildlife Fund (WWF): WWF koncentruje się na ochronie środowiska naturalnego i dzikich zwierząt oraz na promowaniu zrównoważonego rozwoju.
 • Lekarze Bez Granic (Médecins Sans Frontières): Ta organizacja zapewnia pomoc medyczną w krajach dotkniętych konfliktami, katastrofami naturalnymi i epidemią chorób.
 • Amnesty International: Amnesty International działa na rzecz obrony praw człowieka na całym świecie, podejmując działania na rzecz sprawiedliwości i wolności.

 

Organizacje w Polsce:

 

 • Caritas Polska: Caritas jest jedną z największych organizacji charytatywnych w Polsce, działającą na rzecz ubogich i potrzebujących.
 • Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (WOŚP): WOŚP organizuje coroczne finały, aby zbierać środki na sprzęt medyczny dla szpitali dziecięcych.
 • Fundacja „Mam Marzenie”: Fundacja realizuje marzenia ciężko chorych dzieci, starając się poprawić jakość ich życia.
 • Greenpeace Polska: Greenpeace koncentruje się na ochronie środowiska naturalnego i działa na rzecz zmniejszenia negatywnego wpływu człowieka na planetę.
 • Polska Akcja Humanitarna (PAH): PAH zajmuje się pomocą humanitarną, odbudową i wsparciem w regionach dotkniętych konfliktami i katastrofami.

 

To tylko kilka przykładów organizacji non-profit, które działają na różnych obszarach i na różną skalę, zarówno na świecie, jak i w Polsce. Istnieje wiele innych organizacji, które pracują na rzecz różnych celów społecznych i humanitarnych.

 

Oto pięć przykładów Fundacji Rodzinnych w Polsce:

 

 • Fundacja Rodzinna Grzegorza Kołodziejczyka: Fundacja ta została założona przez Grzegorza Kołodziejczyka, który był jednym z pasażerów samolotu, który rozbił się w Smoleńsku w 2010 roku. Fundacja działa na rzecz rodzin ofiar katastrofy lotniczej, udzielając im wsparcia psychologicznego i materialnego.
 • Fundacja Rodzinna Kaczyńskich: Fundacja ta została założona przez rodzinę Lecha i Marii Kaczyńskich, prezydenta i pierwszej damy Polski, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej. Fundacja wspiera projekty związane z edukacją, kulturą i pamięcią o zmarłych.
 • Fundacja Rodzinna Jerzego Giedroycia i Zofii Hertz: Fundacja ta jest poświęcona pamięci Jerzego Giedroycia, wydawcy i redaktora naczelnego paryskiej „Kultury”, oraz Zofii Hertz, literaturoznawczyni. Fundacja wspiera projekty związane z kulturą, literaturą i edukacją.
 • Fundacja Rodzinna Kresy: Fundacja ta działa na rzecz kultury, historii i dziedzictwa związanego z Kresami Wschodnimi. Wspiera projekty związane z edukacją, dokumentacją historii oraz kulturą kresową.
 • Fundacja Rodzinna Andrzeja Szajny: Fundacja ta została założona na cześć Andrzeja Szajny, który zginął w zamachach terrorystycznych w Stanach Zjednoczonych. Fundacja działa na rzecz promocji kultury, sztuki i edukacji.

 

To tylko kilka przykładów Fundacji Rodzinnych w Polsce. Fundacje te często powstają w celu upamiętnienia bliskich zmarłych osób lub w celu wspierania projektów związanych z ich życiem i wartościami. Każda z tych fundacji ma własny statut i cele działania.

 

 

Opodatkowanie organizacji non-profit, w tym Fundacji Rodzinnych, jest zazwyczaj uregulowane przepisami podatkowymi dostępnymi dla wszystkich organizacji non-profit. Jednak, jeśli istnieje potrzeba wprowadzenia bardziej niestandardowych lub innowacyjnych form opodatkowania, można rozważyć pewne kreatywne podejścia. Poniżej przedstawiam kilka pomysłów na alternatywne formy opodatkowania organizacji non-profit:

 

 

 1. Podatek od źródeł dochodów: Można rozważyć wprowadzenie specjalnego podatku od konkretnych źródeł dochodów organizacji non-profit. Na przykład, jeśli organizacja non-profit uzyskuje znaczące dochody z inwestycji lub działań komercyjnych, można nałożyć specjalny podatek od tych przychodów, zachowując jednocześnie zwolnienia podatkowe dla innych źródeł dochodów.
 2. Podatek od wynagrodzeń kierownictwa: Wprowadzenie opodatkowania wynagrodzeń i świadczeń dla kierownictwa i zarządu organizacji non-profit. W ten sposób można zachować zwolnienia podatkowe dla innych środków finansowych organizacji.
 3. Podatek od nadmiernych rezerw: Organizacje non-profit mogą być opodatkowane w przypadku nadmiernego gromadzenia rezerw finansowych, które nie są wykorzystywane na cele statutowe. To zachęciłoby organizacje do efektywnego wykorzystywania swoich środków.
 4. Podatek od luksusowych aktywów: Wprowadzenie opodatkowania organizacji non-profit posiadających luksusowe aktywa, takie jak nieruchomości o dużej wartości, ekskluzywna kolekcja sztuki czy luksusowe pojazdy.
 5. Podatek od działalności komercyjnej: Jeśli organizacja non-profit prowadzi działalność komercyjną, można wprowadzić opodatkowanie jej komercyjnych dochodów, jednocześnie zachowując zwolnienia podatkowe dla jej działalności statutowej.
 6. Podatek od wynajmu nieruchomości: Opodatkowanie dochodów z wynajmu nieruchomości, które nie są bezpośrednio związane z realizacją celów statutowych organizacji non-profit.
 7. Podatek od przychodów z reklamy: Wprowadzenie opodatkowania przychodów organizacji non-profit z reklamy lub sponsoringu, jeśli te przychody przekraczają określoną kwotę.
 8. Podatek od zbywania aktywów: Opodatkowanie zysków uzyskanych przez organizacje non-profit z zbywania aktywów, takich jak nieruchomości czy inwestycje, jeśli te transakcje nie służą bezpośrednio celom statutowym.
 9. Podatek od działalności międzynarodowej: W przypadku organizacji non-profit działających międzynarodowo, można rozważyć wprowadzenie specjalnego podatku od ich międzynarodowych dochodów.

 

Warto jednak pamiętać, że wprowadzenie niestandardowych form opodatkowania organizacji non-profit może być skomplikowane i wymagać gruntownego przemyślenia oraz uwzględnienia potencjalnych skutków dla sektora non-profit. Konieczne jest również uzyskanie wsparcia i konsultacji od ekspertów podatkowych oraz przedstawicieli organizacji non-profit przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w przepisach podatkowych.

 

 

Prowadzenie Fundacji Rodzinnych w Polsce wiąże się z pewnymi ryzykami i wyzwaniami związanymi z polskim prawem. Oto kilka potencjalnych ryzyk i zagrożeń, które mogą wynikać z działalności fundacji rodzinnych:

 

 • Ryzyko podatkowe: Fundacje rodzinne, tak jak inne organizacje non-profit, podlegają przepisom podatkowym. Wprowadzenie nieprawidłowych rozliczeń podatkowych lub niezrozumienie przepisów podatkowych może prowadzić do konieczności zapłaty podatków i kar.
 • Nadużycia finansowe: Istnieje ryzyko nadużyć finansowych w organizacjach non-profit, w tym fundacjach rodzinnych. Zaniedbania w zarządzaniu finansami, nieprawidłowe wykorzystywanie funduszy lub brak przejrzystości mogą skutkować problemami prawnymi i reputacyjnymi.
 • Naruszenia celów statutowych: Fundacje rodzinne muszą działać na cele statutowe. Ryzykiem jest odstępstwo od tych celów lub niewłaściwe zarządzanie fundacją, co może prowadzić do kontroli ze strony organów nadzoru.
 • Problemy z administracją: Fundacje rodzinne muszą prowadzić odpowiednią dokumentację i przestrzegać wymogów administracyjnych. Niezrozumienie lub zaniedbanie tych wymogów może prowadzić do utraty statusu OPP lub innych problemów prawnych.
 • Konflikty wewnętrzne: Rodzinne fundacje mogą być bardziej narażone na konflikty wewnętrzne ze względu na związki rodzinne między członkami zarządu i beneficjentami fundacji. Konflikty te mogą zakłócać działalność fundacji.
 • Naruszenia praw pracowników: Jeśli fundacja zatrudnia pracowników, istnieje ryzyko naruszenia praw pracowniczych, takich jak prawo do wynagrodzenia, świadczeń socjalnych czy bezpieczeństwa pracy.
 • Reputacyjne ryzyko: Problemy z zarządzaniem, kontrowersje lub nadużycia finansowe mogą wpłynąć na reputację fundacji rodzinnej i utrudnić zdobywanie wsparcia finansowego i zaufania społecznego.
 • Konieczność raportowania: Fundacje rodzinne są zobowiązane do prowadzenia dokładnej dokumentacji finansowej i statutowej oraz do regularnego raportowania. Niezrozumienie lub zaniedbanie tych obowiązków może prowadzić do problemów prawnych.
 • Ryzyko sukcesji: W przypadku fundacji rodzinnych, sukcesja lub zmiana kierownictwa może być trudna i prowadzić do konfliktów. Ważne jest, aby zabezpieczyć przyszłość fundacji poprzez odpowiednie planowanie sukcesji.

 

W celu zminimalizowania tych ryzyk i zagrożeń, fundacje rodzinne powinny działać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, prowadzić przejrzystą dokumentację finansową i statutową oraz regularnie konsultować się z ekspertami prawnymi i podatkowymi. Ponadto, podejmowanie działań na rzecz dobrego zarządzania, przejrzystości i etyki organizacyjnej może pomóc w utrzymaniu reputacji fundacji rodzinnych oraz w uniknięciu konfliktów i problemów prawnych.

 

 

 

autor: Tomasz Stępień

 

 

Koniec części drugiej

Czytaj powiązane wpisy:

investment, concept, business-5241253.jpg

Opodatkowanie Fundacji Rodzinnych
Część 1

Fundacje rodzinne w Polsce to rodzaj organizacji pozarządowej, która ma na celu wspieranie działań charytatywnych, edukacyjnych, kulturalnych, społecznych lub innych, zgodnych z jej statutem, przy jednoczesnym zaangażowaniu członków tej samej rodziny lub spokrewnionych osób.

więcej ➞

Sektor BPO Business Process Outsourcing
Część 3

Porównanie aspektów podatkowych między BPO (Business Process Outsourcing) a tradycyjnym biurem rachunkowym ma związek z różnicami w obszarze obsługi finansowej i rachunkowej, a także z wpływem na sytuację podatkową klientów. Oto 20 zakresów, które można uwzględnić w analizie:

więcej ➞